• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Sprzedaż końcowa paliwa stałego w Gminie Knurów

Sprzedaż końcowa paliwa stałego w Gminie Knurów

16 Maja 2023

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego w Gminie Knurów

W związku z zakończeniem w dniu 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie Gminy Knurów, na podstawie art. 14a Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Prezydent Miasta informuje, że od dnia 15 maja 2023 roku, Gmina Knurów rozpoczyna sprzedaż końcową węgla. Sprzedaż końcowa prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 roku zarówno dla mieszkańców Knurowa jak i osób zamieszkujących inne gminy.

Ilość sortymentu przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi 55,75 ton, z czego:

  • Kostka (Piast Ziemowit) - 10,5 tony
  • Ekogroszek Karlik (Piast Ziemowit) - 26,25 ton
  • Groszek (ROW Marcel) - 19 ton
  • Cena węgla wynosi 1 850,00 zł brutto za tonę.

Zgodnie z art. 14a. ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. W związku z tym, istnieje możliwość zakupu węgla w ilości większej niż 3 tony na jedno gospodarstwo domowe.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia, aż do wyczerpania zapasów węgla.

Informujemy, że wnioski można składać do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Wniosek można składać osobiście w jednostce organizacyjnej Gminy Knurów - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zlokalizowanym przy ul. Ks. Koziełka 2 w godzinach 800-1500 w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek; 800-1700 środa; 800-1300 piątek.
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z klauzulą informacyjną dostępny jest bezpośrednio w ww. placówce, jak również dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.mopsknurow.pl/druki-do-pobrania/index

Procedura opisująca czynności związane z zakupem węgla w Gminie Knurów została opisana pod następującym adresem: https://www.knurow.pl/miasto-knurow/aktualnosci/Wkrotce-wegiel-trafi-do-mieszkancow/idn:3234

Przypominamy, że do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu.

Osoby fizyczne spoza Gminy Knurów, mogą złożyć wniosek o zakup paliwa stałego na podstawie wydanego zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Dodatkowo, potencjalnych kupujących spoza terenu Gminy Knurów prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia kosztów transportu paliwa stałego.

Telefon do kontaktu ws. zakupu preferencyjnego paliwa stałego w Gminie Knurów - 32 339 23 00

Podobne wiadomości:

do góry