• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ważna informacja w sprawie węgla

Ważna informacja w sprawie węgla

15 Grudnia 2022

Kończy się termin składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Gmina Knurów, informuje, iż do dnia 19 grudnia 2022 roku istnieje możliwość składania wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Wniosek można złożyć osobiście w jednostce organizacyjnej Gminy Knurów - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zlokalizowanym przy ul. Ks. Koziełka 2 lub przesłać elektronicznie, jeśli będzie on podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem portalu ePUAP.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z klauzulą informacyjną dostępny jest na stronie internetowej placówki pod adresem: https://mopsknurow.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania. 

Mieszkańcy zainteresowani zakupem preferencyjnym paliwa stałego, będą mogli ponownie składać wniosek od 2 stycznia 2023 roku. 

Dodatkowo, Gmina Knurów, informuje, że limit ilości paliwa stałego do wykorzystania w sezonie grzewczym 2022/2023 dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3 tony.

Biorąc pod uwagę nowelizację z dnia 3 grudnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, niewykorzystana w 2022 roku ilość paliwa stałego spowoduje powiększenie limitu na drugi okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.). 

Oznacza to, że łączny limit 3 ton paliwa stałego przypadająca na jedno gospodarstwo domowe można wykorzystać jednorazowo w 2023 roku. 

Zatem mieszkaniec, który w pierwszym okresie (czyli do 31.12.2022 r.) nie złożył wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego albo złożył wniosek na mniejszą ilość węgla - niewykorzystaną część limitu będzie mógł wykorzystać w ramach zakupu preferencyjnego w 2023 roku.

Podobne wiadomości:

do góry