• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wznowiono proces naboru wniosków

Wznowiono proces naboru wniosków

13 Stycznia 2023

Gmina Knurów, informuje, że w związku z podpisaniem przez Polską Grupę Górniczą S.A. aneksu do umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, został wznowiony proces naboru wniosków dla mieszkańców zainteresowanych zakupem preferencyjnym paliwa stałego na okres 02.01.2023 - 30.04.2023.

Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Dystrybucja paliwa stałego w Gminie Knurów, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku poprzednim tj. 2022.

Wniosek można składać osobiście w jednostce organizacyjnej Gminy Knurów - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zlokalizowanym przy ul. Ks. Koziełka 2 albo przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu ePUAP, pod warunkiem, że wniosek będzie podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z klauzulą informacyjną dostępny jest na stronie internetowej placówki pod adresem: https://mopsknurow.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania.

Limit ilości paliwa stałego do wykorzystania w sezonie grzewczym 2022/2023 dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3 tony:

  • 1,5 t na okres do 31.12.2022 r.
  • 1,5 t na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Biorąc pod uwagę nowelizację z dnia 3 grudnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, niewykorzystana w 2022 roku ilość paliwa stałego spowoduje powiększenie limitu na drugi okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.).

Oznacza to, że łączny limit 3 ton paliwa stałego przypadająca na jedno gospodarstwo domowe można wykorzystać jednorazowo w 2023 roku.

Zatem mieszkaniec, który w pierwszym okresie (czyli do 31.12.2022 r.) nie złożył wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego albo złożył wniosek na mniejszą ilość węgla - niewykorzystaną część limitu będzie mógł wykorzystać w ramach zakupu preferencyjnego w 2023 roku na podstawie nowego wniosku.

Procedura opisująca czynności związane z zakupem węgla w Gminie Knurów została opisana pod następującym adresem: https://www.knurow.pl/miasto-knurow/aktualnosci/Wkrotce-wegiel-trafi-do-mieszkancow/idn:3234

Podobne wiadomości:

do góry