• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna

31 Marca 2022

W dniu dzisiejszym odbyła się sesja Rady Miasta Knurów., zwołana w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem.

Radni obradowali nad projektami sześciu uchwał. Większość z nich dotyczyła mechanizmów wsparcia finansowego i rzeczowego w systemie pomocy społecznej, w tym pomocy uchodźcom z Ukrainy i miała charakter porządkowy. W szczególności, na wniosek wojewody śląskiego, w uchwale Rady Miasta Knurów z dnia 16 marca br. w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmieniono tryb ścieżki legislacyjnej . Odrębną uchwałą upoważniono także Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Kolejne uchwały przyjęte na dzisiejszej sesji dotyczyły bieżącej gospodarki finansowej miasta i niezbędnych przesunięć po stronie dochodów i wydatków w tegoroczbym budżecie miasta.

Na uwage zasługuje także uchwała przyjęta na wniosek Prezydenta Miasta, na podstawie której zmieniono  Regulamin  projektu unijnego  „Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych” podwyższając kwotę grantu dla uczestników projektu- mieszkańców Knurowa. Grant został zwiększony o kwotę 4 tysięcy złotych; do łącznej wysokości 15 tysięcy złotych brutto z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznej. Decyzję tą przedstawił i skomentował Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Surówka https://fb.watch/c5pWwbqnxs/

Treść poszczególnych uchwał znajduje się TUTAJ.

Podobne wiadomości:

do góry