• język migowy
  • BIP
  • EU

Zastrzeż numer PESEL

17 Listopada 2023

Już od 17 listopada 2023 roku można zastrzec swój numeru PESEL. Usługa ta pozwoli nam uniknąć potencjalnego wyłudzenia np. kredytu, pożyczki, leasingu czy zbycia nieruchomości, przez inną osobę bez naszej wiedzy. Wprowadzone rozwiązanie ma na celu ograniczenie liczby przestępstw wywołanych kradzieżą tożsamości.

Kiedy warto zastrzec numer PESEL?

  • po zgubieniu lub kradzieży dokumentów osobistych;
  • gdy istnieje ryzyko wykorzystania go przez osoby niepowołane;
  • gdy obawiamy się, że ktoś może użyć naszego numeru PESEL w banku i nie tylko.

Każdorazowe zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL, jak również czas dokonania tych czynności odnotowane będzie w nowo utworzonym Rejestrze Zastrzeżonych Numerów PESEL.

Jak zastrzec i cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL (osoba fizyczna) będzie mógł wielokrotnie i nieodpłatnie dokonać zastrzeżenia swojego numeru PESEL lub cofnięcia takiego zastrzeżenia:

  • składając wniosek w dowolnym urzędzie gminy, legitymując się dokumentem tożsamości;
  • za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na stronie www.obywatel.gov.pl;
  • za pomocą aplikacji mObywatel.

Każdorazowe zgłoszenie utraty/kradzieży/odnalezienia przez osoby trzecie dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy powoduje automatyczne zastrzeżenie numeru PESEL. Aby cofnąć automatyczne zastrzeżenie numeru PESEL wymagane jest złożenie stosownego wniosku.

Docelowo od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do sprawdzenia statusu numeru PESEL przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi. Dzięki temu ofiary kradzieży tożsamości nie będą ponosić konsekwencji działań oszustów.

Podobne wiadomości:

do góry