• język migowy
  • BIP
  • EU

PESEL dla uchodźców z Ukrainy

15 Marca 2022

Zgodnie z zapisami nowej ustawy obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Ustawa zakłada nadawanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych.
Rejestracja uchodźców z Ukrainy rozpocznie się w środę 16 marca bieżącego roku, jednak prosimy, aby uniknąć długich kolejek, nie wszyscy już pierwszego dnia udali się do urzędu - jest na to 60 dni od momentu przekroczenia granicy z Polską.

Numer PESEL można wyrobić w Urzędzie Miasta w ciągu 60 dni od daty przekroczenia granicy z Ukrainy do Polski

Aby złożyć wniosek o nadanie nr PESEL należy osobiście stawić się w urzędzie, mając ze sobą:

  • dokumenty: np. paszport, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • jedno kolorowe zdjęcie biometryczne (zdjęcia nieodpłatnie będą wykonywane w zakładzie fotograficznym „A i P Barchańscy” przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D).

Przy złożeniu wniosku pobierane będą odciski palców.

Dzieci do 12 roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której dziecko nie posiada dokumentu tożsamości i będzie ona ustalana na podstawie oświadczenia.

W przypadku małoletnich dzieci, wniosek o nadanie nr PESEL składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Przy złożeniu wniosku o numer PESEL obywatel Ukrainy może założyć profil zaufany. W tym przypadku niezbędne będzie posiadanie polskiego numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty mailowej.

W celu rejestracji uruchomiliśmy dla Państwa stanowisko na pierwszym piętrze w pokoju 114.

Szczegóły dotyczące procedury nadawania numeru PESEL zostały opisane w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: LINK

Wszyscy mieszkańcy Knurowa, którzy bezinteresownie przyjęli obywateli Ukrainy do własnych domów, będą mogli składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu. W tej kwestii prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość, ponieważ urzędy w całej Polsce czekają na wydanie przez ministerstwo aktów wykonawczych do ustawy, regulujących te kwestie.
Bez względu na to, kiedy zostaną złożone wnioski o refinansowanie, będzie ono udzielone od dnia przyjęcia uchodźców pod swój dach.

Podobne wiadomości:

do góry