• język migowy
  • BIP
  • EU

Rok dobrych gestów

24 Lutego 2023

Dziś mija dokładnie rok od rozpoczęcia się konfliktu zbrojnego na Ukrainie. W dniu 24 lutego 2022 roku w Polsce świętowano Tłusty Czwartek, natomiast sąsiedzi zza wschodniej granicy stanęli w obliczu działań wojennych ze strony Rosji.

Od pierwszego dnia tej tragicznej sytuacji międzynarodowej, w całej Polsce, również w Knurowie, podjęto realne działania mające na celu wesprzeć poszkodowanych obywateli z sąsiedniego kraju.

Wkrótce po rozpoczęciu działań zbrojnych w Ukrainie utworzono Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Knurowie, z udziałem władz miasta, dyrektorów jednostek gminnych, a także przedstawicieli instytucji i podmiotów publicznych, które zajęło się koordynacją akcji pomocowej przy ścisłej współpracy z Wojewodą Śląskim.

W pierwszym okresie konfliktu, wobec rozwijającego się kryzysu uchodźczego, najważniejszym zadaniem było zapewnienie schronienia Ukraińcom oraz dostarczenia im produktów pierwszej potrzeby. W akcję tą włączyły się oprócz jednostek miejskich także m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, parafie, organizacje pozarządowe, PCK Knurów, służby mundurowe, służby medyczne, prywatni przedsiębiorcy czy też wolontariusze oraz mieszkańcy miasta.

Z czasem spontaniczne gesty pomocy płynące ze wszystkich stron zostały zastąpione skoordynowanymi działaniami Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Knurowie, które realizowało wytyczne Wojewody Śląskiego oraz wdrażało procedury i rozwiązania legislacyjne wspierające polskich obywateli udzielającym pomocy materialnej Ukraińcom. Zadbano o takie aspekty jak zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną oraz psychologiczną, naukę języka polskiego, integrację społeczną i kulturalną, pomoc prawną, edukację dzieci i młodzieży, czy pośrednictwo pracy.

Na przestrzeni minionego roku udało się sprawnie opanować sytuację związaną z uchodźcami wojennymi, na tyle, żeby zarówno sami Ukraińcy, którzy zdecydowali się osiedlić w Knurowie, mogli tu normalnie funkcjonować, a życie społeczno-gospodarcze w mieście mogło wrócić do normy.

Podobne wiadomości:

do góry