• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wypłata świadczenia 40 zł za zapewnienie zakwaterowania (..)

Wypłata świadczenia 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy nie kończy się 30 czerwca.

28 Czerwca 2022

Wbrew pojawiającym się wcześniej w mediach informacjach jakoby z końcem czerwca miało przestać przysługiwać świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy, nadal można składać wnioski o przyznanie tego świadczenia.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami świadczenie za pomoc przysługuje przez 120 dni, przy czym okres ten liczony jest od dnia przybycia obywatel Ukrainy na terytorium Polski.

Dodatkowy okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Wydłużenie okresu wypłaty świadczeń będzie możliwe w przypadku pomocy osobom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, seniorom, kobietom w ciąży, osobom wychowującym dzieci do 12. miesiąca życia oraz tym, którzy samotnie sprawują opiekę nad a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci, a także małoletniemu obywatelowi Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletniemu obywatelowi Ukrainy, który przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej.

Najnowsza zmiana przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji świadczenie nie będzie przysługiwało osobom, które udzielą schronienia uchodźcom, którzy po raz pierwszy przekroczą legalnie granicę z Polską po 1 lipca bieżącego roku.

Podobne wiadomości:

do góry