• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

15 Marca 2022

W najbliższą środę 16 marca bieżącego roku w Ratuszu przy ulicy Niepodległości 7 odbędzie się kolejna w 2022 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 12 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będzie Rada Miasta, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Wśród pozostałych projektów uchwał pojawi się między innymi uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów w 2022 roku, czy też uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Knurów w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gliwicach,  a zajętych pod ścieżkę rowerową prowadzącą śladami dawnej kolejki wąskotorowej,  na rzecz Gminy Gliwice.

Początek sesji o godzinie 11.00. Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry