• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

8 Lutego 2022

W najbliższą środę 9 lutego odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Knurów. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z epidemią Covid-19, sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Zgodnie z harmonogramem, sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje. 

Radni obradować będą nad projektami 14 uchwał, w tym tradycyjnie już, w części dotyczyć one będą bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Wśród projektów uchwał pojawią się także uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w mieście, w tym ustalenia stawki opłaty dla  nieruchomości zamieszkałych, przyjęcia wzoru deklaracji o wysokości opłaty, czy też w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Radni zajmą się również ustaleniem wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach, akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach oraz zmianą uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków oraz realizacji projektu grantowego pn. „Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”. W tym ostatnim przypadku chodzi o zaktualizowanie i dostosowanie wymogów, jakim odpowiadać powinny instalacje fotowoltaiczne, do aktualnie występujących na rynku rozwiązań technologicznych.

Początek sesji o godzinie 11.00. Sesja będzie miała charakter zdalny.

Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry