• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w (..)

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Knurów powołującej Młodzieżową Radę Miasta Knurów i jej statut

20 Października 2020

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/552/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Knurów i nadania jej statutu


Przedmiot konsultacji: projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/552/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Knurówi nadania jej statutu.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 październik 2020r.

Termin zakończenia konsultacji: 16 październik 2020r.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów,
  3. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców gminy na temat zapisów projektu uchwały.

Opinie mieszkańców można było składać na Formularzu konsultacyjnym złożonym osobiście lub przesłanym:

  1. pocztą elektroniczną na adres: brm@knurow.pl,
  2. osobiście, w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr F. Ogana 5, lub w Biurze Obsługi Rady Miasta przy ul. Niepodległości 7, w godzinach pracy Urzędu.

W wyznaczonym terminie, na temat konsultowanego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie.

Piotr Dudło
Sekretarz Miasta

Sprawozdanie sporządzono w dniu 19.10.2020r.

Podobne wiadomości:

do góry