• język migowy
  • BIP
  • EU

Konsultacje z organizacjami

2 Września 2022

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Knurów do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Knurów publicznych przedszkolach i  oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.

W dniu 12 września 2022 roku o godz. 13:00 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów. W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać opinie i uwagi do projektu wspomnianej uchwały.

Projekt uchwały oraz Zarządzenie Prezydenta dostępne jest TUTAJ

Podobne wiadomości:

do góry