• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

7 Października 2021

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 13 października 2021 roku (środa) o godz. 13.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie:

  • zmiany Uchwały nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja

Projektowana zmiana ma na celu podniesienie o 50% kwoty dotacji celowej udzielanej miesięcznie przez Gminę Knurów niepublicznym podmiotom prowadzącym żłobki (z 200 zł na 300 zł na każde dziecko). Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić wysoką jakość usług opiekuńczych na terenie gminy oraz wsparcie rozwoju społecznego i intelektualnego dzieci. Ponadto, zwiększenie wysokości dotacji ma na celu niedopuszczenie do przerzucania ciężaru finansowego związanego z rosnącymi kosztami prowadzenia złobków na opłaty ponoszone przez rodziców.

Druga ze zmian dotyczy zapisu potwierdzającego miejsce zamieszkania jednego z rodziców lub opiekunów na terenie gminy. Dotychczas wymagana była wyłącznie deklaracja na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok podatkowy, a teraz warunek ten będzie mógł być alternatywnie potwierdzony także poprzez deklarację za rok podatkowy, w którym dotacja ma zostać przyznana.

 

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektu uchwały na sesję Rady Miasta Knurów.

Podobne wiadomości:

do góry