• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Opracowano projekt Regulaminu projektu grantowego Czyste (..)

Opracowano projekt Regulaminu projektu grantowego Czyste powietrze

10 Kwietnia 2021

baner graficzny z tytułem i logo projektu Czyste powietrze -

 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr.:RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21 na dofinansowanie środkami unijnymi projektów polegających na poprawie stanu powietrza, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych przez mieszkańców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, Gmina Knurów zamierza złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie.

Planowany do realizacji projekt pn. ,,Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów”  będzie dodatkową możliwością otrzymania wsparcia finansowego oprócz już działającego w naszym mieście programu przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/285/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z warunkami konkursowymi ustalonymi przez Zarząd Województwa Śląskiego, projekt polegać będzie udzielaniu właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych grantów finansowych na likwidację kotłów węglowych z równoczesnym podłączeniem budynku do sieci cieplnej lub sieci gazowej, a tam gdzie jest to technicznie niemożliwe, likwidację i wymianę kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła, spełniające aktualne standardy emisyjne (pompy ciepła, biomasa, olej opałowy).

W przypadku podłączenia budynku do sieci cieplej lub gazowej, grant może wynieść nawet do 25 000 zł, w pozostałych przypadkach wysokość grantu uzależniona będzie od rodzaju urządzenia niskoemisyjnego.

Zgodnie z warunkami konkursowymi ustalonymi przez Zarząd Województwa Śląskiego, w projekcie mogą wziąć udział właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, spełniających minimalny standard efektywności energetycznej (definicja, co przez to należy rozumieć, znajduje się w pliku załączonym pod artykułem).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Regulaminu udzielania grantów oraz do wypełnienia ankiety konsultacyjnej

Projekt Regulaminu jest też wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - pokój 07 (niski parter) w godzinach pracy Urzędu.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: NEWS
pdf 2021-04-10 definicja minimalnego starndardu efektywności energetycznej budynku.pdf
ilość pobrań: 448
definicja minimalnego starndardu efektywności energetycznej budynku.pdf 42.5KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry