• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Zarządzenie Nr 504/BWP/2022 Prezydenta Miasta Knurów z (..)

Zarządzenie Nr 504/BWP/2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.10.2022 r.

27 Października 2022

Zarządzenie Nr 504/BWP/2022
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania w projekcie grantowym
pn. „Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych
w Gminie Knurów”, w ramach Naboru Nr. RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022
poz. 559 z późn. zm.) oraz § 8 ust.1 Regulaminu naboru wniosków dla projektu grantowego pn.:
„Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie
Knurów” stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwa ły Rady Miasta Knurów Nr LX/760/2022 z dnia
4 października 2022 r.

zarządzam co następuje

§1

1. Przyjąć szczegółowe zasady udzielania dofinansowania w projekcie grantowym pn. „Czyste
Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie
Knurów” określone we wzorze umowy o powierzenie grantu, stanowiącej Załącznik nr 1
do niniejszego Zarządzenia.

2. Zamieścić w terminie do 27.10.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów,
na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów prowadzonej pod adresem www.knurow.pl oraz
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów Ogłoszenia
o naborze uzupełniającym w nawiązaniu do naboru przeprowadzonego w dniach 18.05.2021 r-
16.06.2021 r., stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Krystynie Kosteleckiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Knurów

Adam Rams

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Czyste Powietrze w Gminie Knurów
pdf 2022-10-27 Zarządzenie Nr 504 BWP 2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.10.2022 r..pdf
ilość pobrań: 171
Zarządzenie Nr 504 BWP 2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.10.2022 r..pdf 211.5KB zobacz
pdf 2022-10-27 Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów.pdf
ilość pobrań: 149
Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów.pdf 2.26MB zobacz
pdf 2022-10-27 Deklaracja uczestnictwa w projekcie grantowym.pdf
ilość pobrań: 145
Deklaracja uczestnictwa w projekcie grantowym.pdf 5.31MB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry