• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Samorząd wspiera organizacje pozarządowe

Samorząd wspiera organizacje pozarządowe

1 Marca 2023

110 900,- złotych z budżetu miasta trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na działania związane z szeroko rozumianą polityką społeczną. W konkursie złożonych zostało 20 ofert.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów nr 110/BWP/2023 z dnia 27.02.2023 r. wybrano 20 projektów do dofinansowania. Jest to między innymi promocja działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością, działania związane z pomocą dla najuboższych mieszkańców, organizacja działań aktywizujących mieszkańców, czy promocja działalności hobbystycznej.

Wsparcie otrzymały takie organizacje jak: Śląski Oddział Okręgowy PCK, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej Tęcza, Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyczek, Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków, ZHP, Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, WOPR, PTTK Gliwice - Koło TRION, Klub Biegacza Orły, Fundacja Gram Kibicuję Pomagam, Stowarzyszenie Cała Naprzód, Stowarzyszenie Silesia Superior, OPZW Katowice Koło Nr 28 Knurów, Polski Związek Pszczelarzy, PZHGP Okręg Katowice Orzesze.

Szczegółowy wykaz podmiotów które otrzymały dotacje, wysokość dofinansowania oraz rodzaj zadań na które przyznano środki gminne znajduje się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta opublikowanym w BIP Knurów.

Podobne wiadomości:

do góry