• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

24 Stycznia 2023

Kwotę 119 000 złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta na dofinansowanie zadań z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej oraz działań o charakterze kulturalnym i hobbystycznym.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2023 (Uchwała nr Nr LXIII/773/2022 z dnia 16.11.2022 r.) i obejmują:

  • prowadzenia szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością,
  • organizacji działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego,
  • organizacji działań aktywizujących mieszkańców,
  • organizacji działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
  • promocji działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością,
  • edukacji społecznej,
  • promocji działalności hobbystycznej,
  • organizacji działań związanych z pomocą dla najuboższych mieszkańców.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 10 lutego 2023 roku, a kończy nie później niż do 15 grudnia 2023 roku.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 14 lutego 2023 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta)

Zarządzenie Nr 45/ BWP/2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23.01.2023r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Knurów.

Podobne wiadomości:

do góry