• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym z organizacjami (..)

Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym z organizacjami pozarządowymi w dniu 27 października 2020 roku

16 Października 2020

Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Knurów do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie:

  • projektu zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  • przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok

W dniu 27 października 2020 roku o godz. 15.00 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów w przedmiocie w/w projektów uchwał. W trakcie konsultacji można zgłaszać opinie i uwagi do w/w projektów uchwał.

PREZYDENT  MIASTA

Adam Rams

Treść projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów

Podobne wiadomości:

do góry