• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Za nami sesja Rady Miasta. Podjęto 16 uchwał

Za nami sesja Rady Miasta. Podjęto 16 uchwał

22 Kwietnia 2021

W dniu wczorajszym, w środę 21 kwietnia br. odbyła sie kolejna sesja Rady Miasta Knurów. Sesja miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znalazły się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Sesja ponownie miała charakter zdalny, co wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Radni obradowali nad projektami 16 uchwał, w tym 2 w sprawie przyznania Lauru Knurowa. Przypomnijmy, że Koło Pszczelarzy z Knurowa w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz Pan Marian Szczygieł w kategorii osób indywidualnych, zostali tegorocznymi laureatami najważniejszego miejskiego wyróżnienia, jakim jest Laur Knurowa. Warto dodać, że podczas głosowania Rada Miasta była jednomyślna, wszyscy obecni podczas sesji radni oddali po 19 głosów „za”, w obu kategoriach.

Podczas sesji, Rada Miasta rozpatrzyła też projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków oraz realizacji projektu grantowego pn.„Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów”. Podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne do rozpoczęcia przez Gminę Knurów procedury aplikowania o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Regulamin stanowić będzie podstawę do ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Knurów - włascicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych - otwartego naboru deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym. W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie do kosztów likwidacji źródła ciepła, które nie spełnia wymogów emisyjnych (kotły węglowe 3 klasy lub pozaklasowe) oraz podłączenia bydynku do sieci cieplnej lub gazowej, a tam gdzie ona nie występuje, do kosztów montażu pompy ciepła, kotła na biomasę lub kotła na olej opałowy.

W trakcie obrad radni zajęli się również pakietem uchwał dotyczących planowania przestrzennego oraz zagadnień związanych z bieżącą gospodarką finansową gminy oraz niezbędnych przesunieć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Projekty wszystkich uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełny zapis sesji dostępny jest tradycyjnie na portalu eSesja gdzie można obejrzeć materiał video.

Podobne wiadomości:

do góry