• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 128.

 • Ogłoszenie 2021-03-18

  Ogłoszenie

  Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów przypomina o zbliżającym się terminie uiszczania opłaty przekształceniowej i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 2021. Termin upływa 31 marca 2021.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.03.2021r. dotyczące postępowania UA.6220.1.8.2020 2021-03-11

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.03.2021r. dotyczące postępowania UA.6220.1.8.2020

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.9.2019 z dnia 22.02.2021r. 2021-02-23

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.9.2019 z dnia 22.02.2021r.

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11”

 • Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos 2021-02-17

  Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

  Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides informuje, że od 15 lutego br.  rusza nabór do Akcji Masz Głos- edycja 2021. Zgłoszenia mogą składać organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywistki i aktywiści z całej Polski. Termin zakończenia naboru to 8 marca 2021r.   

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10.02.2021r. UA.6220.1.5.2020 2021-02-11

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10.02.2021r. UA.6220.1.5.2020

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce -Leszczynach przy ul. Nowy Dwór

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11.02.2021r. UA.6721.1.6.2020 2021-02-11

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11.02.2021r. UA.6721.1.6.2020

  o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP I

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6721.1.1.2021 z dnia 28.01.2021r. 2021-01-28

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6721.1.1.2021 z dnia 28.01.2021r.

  o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP III

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.6.2020 z dnia 25.01.2021r. (Art. 74 OOŚ) 2021-01-26

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.6.2020 z dnia 25.01.2021r. (Art. 74 OOŚ)

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20, obręb Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.6.2020 z dnia 25.01.2021r. (Art. 85 OOŚ) 2021-01-26

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.6.2020 z dnia 25.01.2021r. (Art. 85 OOŚ)

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20, obręb Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.7.2020 z dnia 15.01.2021r. 2021-01-18

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.7.2020 z dnia 15.01.2021r.

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: budowie centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 127/1, 3558/7, 3558/13, 3558/5 obr. Knurów

do góry