• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Ogłoszenie Urzędu Miasta Knurów

Ogłoszenie Urzędu Miasta Knurów

26 Lipca 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM


Gmina Knurów zaprasza mieszkańców Knurowa do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. „Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnychgospodarstwach domowych w Gminie Knurów”.

Projekt polega na udzieleniu wsparcia finansowego właścicielom lubwspółwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Knurów, na likwidację źródeł ciepła nie spełniających wymogów
niskoemisyjnych tj. zasilanych paliwami stałymi klasy 3 oraz bezklasowych - z montażem
nowego źródła ciepła tj.:

  • pompy ciepła powietrznej

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu, jest spełnienie minimalnego standardu efektywności energetycznej przez jednorodzinny budynek mieszkalny zgłoszony do projektu. Za budynek spełniający takie standardy uważa się:

  1. budynek w którym w okresie ostatnich 10 lat tj. od 1 stycznia 2011 r. do dnia podpisania umowy z Gminą Knurów o powierzenie grantu, wykonano przynajmniej niżej wymienioneprace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne: docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów; modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków; LUB
  2. budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.

Dofinansowanie możliwe jest jedynie w formie refundacji udokumentowanych kosztów, poniesionych przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia podpisania z Gminą Knurów umowy o powierzenie grantu. Podpisywanie umów o powierzenie grantu planowane jest do końca III kwartału 2023 roku.

Deklaracje uczestnictwa należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 w godzinach pracy Urzędu, w terminie od 26 lipca 2023 r. do 04 września 2023 r., osobiście w Biurze Podawczym, operatorem pocztowym lub przez Platformę ePUAP.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym Regulamin naboru uzupełniającego oraz wzór deklaracji uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów pod adresem: www.knurow.pl/ochrona-srodowiska/czyste-powietrze-w-gminie-knurow

PREZYDENT MIASTA
ADAM RAMS

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Czyste Powietrze w Gminie Knurów
pdf 2023-07-26 Zarządzenie Nr 347 BWP 2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 24.07.2023 r..pdf
ilość pobrań: 93
Zarządzenie Nr 347 BWP 2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 24.07.2023 r..pdf 194.25KB zobacz
pdf 2023-07-26 Deklaracja uczestnictwa w projekcie grantowym.pdf
ilość pobrań: 92
Deklaracja uczestnictwa w projekcie grantowym.pdf 5.31MB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry