• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Dzień Edukacji Narodowej w Knurowie

Dzień Edukacji Narodowej w Knurowie

14 Października 2021

Na 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, który obchodzony jest uroczyście w całym kraju. Również i w Knurowie, w przeddzień święta środowiska edukacyjnego, odbyło się okolicznościowe spotkanie z nauczycielami, pracownikami oświaty.

W spotkaniu wziął udział Prezydent Knurowa Adam Rams, jego zastępca Piotr Surówka, Przewodniczący Rady Miasta Knurów Tomasz Rzepa, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Janusz Szydło, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach Wojciech Zając, przedstawiciele związków zawodowych w oświacie, emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty oraz Dyrekcja Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

Uroczystość była nie tylko okazją do świętowania, ale także do podsumowania jakże trudnego okresu, związanego z sytuacją pandemiczną w placówkach oświatowych. Zarówno dbałość o wysoki poziom nauczania, zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki i pracy, dostosowanie się do zdalnego systemu nauczania dzieci i młodzieży, jak również stałe podnoszenie jakości infrastruktury edukacyjno-wychowawczej, to tylko niektóre z kwestii rzutujących na ocenę minionego roku. Jak podkreślali zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych Knurowa, pomimo wielu trudności i wyzwań, którym należało sprostać, dzięki codziennemu zaangażowaniu, pracy zespołowej oraz atmosferze dialogu, udało się osiągnąć wymierne efekty, przekładające się na sukcesy dydaktyczne.

Uhonorowano więc w formie nagród i wyróżnień szkoły, które mogą pochwalić się wysokimi wynikami w ubiegłym roku szkolnym, potwierdzonymi egzaminami ósmoklasisty z różnych przedmiotów. Są to następujące placówki:

  • Miejska Szkoła Podstawowa nr 9
  • Miejska Szkoła Podstawowa nr 3
  • Miejska Szkoła Podstawowa nr 7
  • Miejska Szkoła Podstawowa nr 1

Z kolei Nagrodami Prezydenta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dbałość i troskę o wszechstronny rozwój młodych mieszkańców Knurowa oraz tworzenie pozytywnego wizerunku oświaty w naszym mieście otrzymało 6 dyrektorek oraz 2 zastępców dyrektora miejskich placówek oświatowych, a także 5 nauczycielek. Przekazano również listy gratulacyjne dla emerytów i rencistów, w tym 3 dyrektorki, 11 nauczycielek oraz 4 pracownice obsługi.

Ponadto pracownicy oświaty podczas uroczystości zostali wyróżnieni pucharami, dyplomami, a także otrzymali artystyczny prezent od uczniów, w postaci występu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.

Prezydent z zastępcą wręczyli wyrówżnienia dyrektorkom placówek oświatowych

Podobne wiadomości:

do góry