• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rusza kolejny program dotacyjny dla mieszkańców miasta

Rusza kolejny program dotacyjny dla mieszkańców miasta

11 Sierpnia 2022

Drodzy mieszkańcy Knurowa!

W trosce o środowisko naturalne Urząd Miasta Knurów przygotował kolejny program pomocowy. Właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie części kosztów budowy:
• szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, pełniącego funkcję magazynową, który musi być sukcesywnie opróżniany przez specjalistyczną, uprawnioną firmę świadczącą usługi asenizacyjne, w wysokości 4 000,00 zł;
• przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wykorzystującej technologię osadu czynnego, złoża biologicznego w środowisku sztucznym, wyposażonej w punkt kontrolo pomiarowy oczyszczonych ścieków przed wprowadzeniem ich do wód lub do ziemi, w wysokości 8 000,00 zł.

W budżecie gminy Knurów w 2022 roku na ten cel zabezpieczono specjalne środki w wysokości 100 000,00 zł.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej zawiera uchwała nr LVII/706/2022 Rady Miasta Knurów z dnia 15 czerwca 2022 r. ze zmianami w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodnej.

Szanowni Państwo, nieprawidłowo funkcjonujące „szambo” czy przydomowa oczyszczalnia ścieków jest źródłem bakteriologicznego i chemicznego zanieczyszczania gleby oraz wody i stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.
Korzystając z oferty gminy na dofinansowanie do budowy ekologicznego urządzenia, doprowadzicie Państwo swoje gospodarstwo domowe do stanu zgodnego z prawem i poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

 

Prezydent Miasta

Adam Rams

Podobne wiadomości:

do góry