• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta

26 Lipca 2021

W dniu dzisiejszym 26 lipca br. odbędzie się kolejna w 2021 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Będzie to druga z kolei sesja w trybie stacjonarnym, gdzie radni będą mieli okazję osobiście wymieniać swoje poglądy w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie.

Radni obradować będą nad projektami 7 uchwał. Wśród nich wskazać można na projekt dotyczący zmiany w budżecie Gminy Knurów na 2021 rok, w ramach której na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 czerwca 2021 roku, została przyznana Miastu Knurów na ten rok kwota blisko 75 tysięcy zł ze z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Podczas sesji radni zajmą się również projektem uchwały dotyczącej zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Knurów jeszcze na ten rok, na inwestycję związaną z realizacją części nowej ul. Tęczowej w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone między innymi na zabezpieczenie przyległych terenów, w tym cmentarza przed zalewaniem.

W dniu dzisiejszym radni rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ sp. z o.o. związanej z realizacją budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanych czynszach w formie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). Zgłaszając swój akces do SIM Śląsk Północ, Gmina Knurów wraz z szesnastoma innymi gminami oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) zostanie udziałowcem w nowopowstałej spółce, której celem będzie budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacjach na zasadach najmu.

Początek sesji o godzinie 11.00. Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się TUTAJ.

Podobne wiadomości:

do góry