• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.5.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.5.2022 z dnia 05.01.2023 r. Art. 85 ust. 3 OOŚ

5 Stycznia 2023

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.5.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 05.01.2023r.

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA KNURÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 05.01.2023r. została wydana decyzja nr UA.0050.1.001.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do granulacji drobnoziarnistych frakcji węglowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów planowanego do realizacji w Knurowie na działkach o nr ewid.: 3571/7, 3571/4, 2180/44 (obręb ewidencyjny: 0001, Knurów) oraz 28/6 (obręb ewidencyjny: 0002, Szczygłowice).

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art.64 ust.1 pkt 1), 2) i 4) ww. ustawy tj.: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12.09.2022r. znak: WOOŚ.4220.497.2022.MP.1, opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 28.11.2022r. znak: GL.RZŚ.435.76.2022.KS oraz opinią sanitarną z dnia 28.09.2022r. znak: NS/ZNS-523-74-(1)/22 można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni od 05.01.2023r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-01-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan
ilość pobrań: 162
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan 124.41KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry