• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.40.2017 z dnia 19.01.2023 r.

19 Stycznia 2023

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.2.40.2017
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022 poz.1029 ze zm.) informuję o przyjęciu w dniu 16 listopada 2022r. przez Radę Miasta Knurów uchwały Nr LXIII/770/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap II (opublikowana w DZ.URZ.WOJ.ŚL.2022.7531, z dnia 28.11.2022r., wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym NRIFIII.4131.1.80.2022 Wojewody Ślaskiego z dnia 21.12.2022r.).

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy Urzędu. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap II, jest opublikowana na stronie internetowej: www.knurow.pl oraz na bip.knurow.pl.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Ponizej skan niniejszego Obwieszczenia wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-01-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan
ilość pobrań: 158
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan 95.37KB zobacz
pdf 2023-01-19 UZASADNIENIE_DO_PROJEKTU PLANU_Etap_II.pdf
ilość pobrań: 168
UZASADNIENIE_DO_PROJEKTU PLANU_Etap_II.pdf 166.54KB zobacz
pdf 2023-01-19 UZASADNIENIE_DO_PLANU_ETAP_II.pdf
ilość pobrań: 172
UZASADNIENIE_DO_PLANU_ETAP_II.pdf 127.89KB zobacz
pdf 2023-01-19 IPODSUMOWANIE_DO_PLANU_ETAP_II.pdf
ilość pobrań: 235
IPODSUMOWANIE_DO_PLANU_ETAP_II.pdf 169.5KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry