• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 239.

 • Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.9.2019 z dnia 23.04.2021r. 2021-04-26

  Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.9.2019 z dnia 23.04.2021r.

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11”

 • Ogłoszenie 2021-04-19

  Ogłoszenie

  Miejski Centrum Edukacji w Knurowie rozpoczęło proces rekrutacyjny w ramach konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie.

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów Nr 127.BWP.2021 z dnia 12.04.2021r. 2021-04-13

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów Nr 127.BWP.2021 z dnia 12.04.2021r.

  Konkurs ofert Nr 3 na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Knurów

 • Informacja Urzędu Miasta Knurów 2021-04-12

  Informacja Urzędu Miasta Knurów

  w sprawie wyłożenia do konsultacji projektu Regulaminu naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów”.

 • Ogłoszenie 2021-04-12

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 20.05.2021 r. w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w sali sesyjnej (I piętro) przeprowadzone zostaną pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż niżej wymienionych lokali użytkowych - pomieszczeń gospodarczych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 06.04.2021r. 2021-04-07

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 06.04.2021r.

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”

 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru GZM 2021-04-07

  Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru GZM

  Uprzejmie informujemy, że Uchwałą nr XXXIII/262/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 marca 2021 roku, uchwalony został „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora

 • Ogłoszenie 2021-03-31

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 06.05.2021 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w sali sesyjnej (I piętro) przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej 29, oznaczonej jako działka nr 1861/15.

 • Ogłoszenie 2021-03-31

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 13.05.2021 r. w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w sali sesyjnej (I piętro) przeprowadzone zostaną pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.

 • Ogłoszenie 2021-03-19

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 22.04.2021 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w sali sesyjnej (I piętro) przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego garażu murowanego nr 21 położonego przy ul. Sztygarskiej w Knurowie wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.

do góry