• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2021 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2021 z dnia 11.02.2022 r. - Art. 85 OOŚ

14 Lutego 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.6.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 11.02.2022 r.

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA KNURÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 10.02.2022r. została wydana decyzja nr UA.0050.1.004.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania odpadów złomowych w Knurowie przy ul. Przemysłowej 22E, na działkach o numerach ewidencyjnych 2178, 2179, 2180/13 oraz części działek 2180/27 i 2176/5”.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art.64 ust.1 pkt 1) i 4) ww. ustawy tj.: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10.01.2022r. znak: WOOŚ.4220.797.2021.MP.1 oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 03.01.2022r. znak: GLZZŚ.1.435.216.2021.MS można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni od 14.02.2022r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej SKAN niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-02-14 Obwieszczenie {Prezydenta Miasta Knurów ATR85 - SKAN.pdf
ilość pobrań: 113
Obwieszczenie {Prezydenta Miasta Knurów ATR85 - SKAN.pdf 120.66KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry