• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.5.2021 z (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.5.2021 z dnia 22.02.2022 r.

24 Lutego 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.5.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 22.02.2022 r.

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA KNURÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 21.02.2022r. została wydana decyzja nr UA.0050.1.006.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zabudowa przenośników taśmowych umożliwiających transport produktów z Zakładu Przeróbczego KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów na zwał w rejonie „NS” (nowe składowisko) oraz ze składowiska „NS” w kierunku punktu załadunkowego na torze 217” planowanego do realizacji w Knurowie w rejonie ul. Kopalnianej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 3571/4, 3571/7, 2152/1, 2202/1, 2202/2 i 3571/16.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art.64 ust.1 pkt 1) i 4) ww. ustawy tj.: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.12.2021r. znak: WOOŚ.4220.779.2021.MP.1 oraz opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 19.01.2022r. znak: GLRZŚ.435..122.2021.AS/KS można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni od 24.02.2022r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępcca Prezydenta 

Poniżej skan ww. Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-02-24 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 256
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 529.49KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry