• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

13 Kwietnia 2021

Kolejne środki z myślą o organizacjach pozarządowych, tym razem kwotę 25 000 złotych, przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu aktywizacji mieszkańców, organizacji imprez w tym imprez sportowych, działalności kulturalnej oraz działań związanych z OSP.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2021 (Uchwała nr XXXII/401/2020 z dnia 18.11.2020r.) i obejmują:

  • organizację imprez o zasięgu ponadgminnym ( w szczególności imprezy sportowe),
  • organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego ,
  • organizację działań aktywizujących mieszkańców,
  • organizację działań związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 15 maja 2021 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2021 r.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 5 maja 2021 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta)

Pełną treść Zarządzenia Prezydenta Nr 127/BWP/2021 z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Knurów mozna znależć w BIP Knurów.

Podobne wiadomości:

do góry