• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

17 Marca 2022

Ponad 900 tysięcy złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta na dofinansowanie działań z zakresu zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe w naszym mieście. W ramach tego budżetu ogłoszono kolejny, trzeci już w tym roku konkurs dotacyjny, który dotyczyć będzie szeroko rozumianej polityki społecznej oraz działań o charakterze kulturalnym, hobbystycznym i aktywizującym mieszkańców. Na cele konkursu zarezerwowano kwotę 30 000 złotych.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2022 (Uchwała nr XLVI/579/2021 z dnia 17.11.2021r.) i obejmują:

  • organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym ( w szczególności imprezy sportowe),
  • organizację działań aktywizujących mieszkańców,
  • organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
  • edukację społeczną,
  • promocję działalności hobbystycznej.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od  kwietnia 2022 roku, a kończy nie później niż do 15 grudnia 2022 roku.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 6 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta)

Zarządzenie Nr 82/ BWP/2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.03.2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Knurów.

Podobne wiadomości:

do góry