• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

25 Września 2023

Kwotę 10 160 złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Knurów.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2023 (Uchwała nr Nr LXIII/773/2022 z dnia 16.11.2022 r.) i obejmują:

  • organizację imprez o zasięgu ponadgminnym ( w szczególności imprezy sportowe),
  • organizację działań aktywizujących mieszkańców,
  • promocję działalności hobbystycznej.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 16 października 2023 roku, a kończy nie później niż do 15 grudnia 2023 roku

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie odpowiedniej oferty w terminie do 16.10.2023 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta)

Zarządzenie Nr 463/BWP/2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.09.2023r.

Podobne wiadomości:

do góry