• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

8 Października 2020

W dniu 14 października 2020 roku o godz. 15.00 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów. Konsultacje będą dotyczyć zmiany uchwały nr XXIX/380/2020r. Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Knurów dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i pozostałych niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

W trakcie konsultacji można zgłaszać opinie i uwagi do w/w projektu uchwały. W załączeniu w/w projekt uchwały.

Projekt zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów - LINK

Podobne wiadomości:

do góry