• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miasto przekaże kolejne pieniądze dla społeczników

Miasto przekaże kolejne pieniądze dla społeczników

8 Marca 2021

104 tys. złotych w ramach kolejnego konkursu ofert trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań i inicjatyw w zakresie polityki społecznej miasta.

W sumie 14 podmiotów działających na terenie Knurowa lub spoza gminy, ale planujący realizację działań skierowanych do mieszkańców naszego miasta, otrzymało wsparcie. Są to takie organizacje jak PCK, ZHP, WOPR, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, PTTK, stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia i opieki nad niepełnosprawnymi, ale także Orkiestra Dęta KWK Knurów, pszczelarze, wędkarze, hodowcy gołębi pocztowych, czy też stowarzyszenie opieki nad kotami wolnożyjącymi. 

Wśród dofinansowanych działań znajdziemy prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością, promocję krwiodawstwa, pomoc żywnościową dla najuboższych, działania w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia, edukację zdrowotną młodzieży, zajęcia aktywizujące seniorów, wykłady i warsztaty psychoedukacyjne, czy też działania kulturalne.

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, poczym specjalny zespół merytoryczny składający sie z pracowników Urzędu Miasta Knurów i przedstawicieli organizacji pozarządowych po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów przedstawił propozycję listy beneficjentów wraz z kwotą dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

W rezultacie, 18 wniosków zostało zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego z budżetu miasta w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Knurów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Pożytku Publicznego na 2021 rok.

Lista podmiotów wybranych do dofinansowania zatwierdzona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów Nr 95/BWP/2021 z dnia 05.03.2021r.

Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyne dofinansowanie ze strony Gminy na zadania zakresu polityki społecznej. Kwota 125 tysięcy złotych - w ramach pierwszego konkursu ofert - przeznaczona została w lutym br. na 4 projekty, między innymi w zakresie profilaktyki uzależnień, działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Podobne wiadomości:

do góry