• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Samorząd wspiera organizacje pozarządowe

Samorząd wspiera organizacje pozarządowe

4 Marca 2022

100 tysięcy 850 złotych z budżetu miasta trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na działania związane z szeroko rozumianą polityką społeczną.W konkursie złozonych zostało 18 ofert.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów nr 64/BWP/2022 z dnia 25.02.2022 r. wybrano 18 projektów do dofinansowania. Jest to między innymi pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców, prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością; szkolenia i zajęcia z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, czy też organizacja działań aktywizujących mieszkańców.

Wsparcie otrzymałe takie podmioty jak: Śląski Oddział Okręgowy PCK, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej Tęcza, Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyczek, ZHP, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, WOPR.

Na liście znajduje sie też Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków, Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Na Rzecz Kotów Wolno żyjących, PTTK Gliwice - Koło TRION Knurów, Polski Związek Pszczelarzy, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, czy też chór Amanti del Canto.

Szczegółówy wykaz podmiotów które otrzymały dotacje,wysokość dofinansowania oraz rodzaj zadań na które przyznano środki gminne znajduje się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta opublikowanym w BIP Knurów.

Podobne wiadomości:

do góry