• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Informacja Prezydenta Miasta Gliwice Nr SR.6220.1.28.2021 z (..)

Informacja Prezydenta Miasta Gliwice Nr SR.6220.1.28.2021 z dnia 19.10.2021 r.

22 Października 2021

INFORMACJA Nr SR.6220.1.28.2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 19.10.2021 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) Prezydent Miasta Gliwice informuje o wydaniu decyzji Nr ŚR‑563/2021 z dnia 19.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów i Gminę Knurów przedsięwzięcia pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie, obręb ewidencyjny 0001 Knurów”,

Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było przez Prezydenta Miasta Gliwice, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 03.03.2021 r., w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 22.04.2021 r., znak: SKO.OSW/41.9/143/2021/4067/RN, wyznaczającym Prezydenta Miasta Gliwice do załatwienia sprawy.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na okres 14 dni od dnia 21.10.2021 r. do dnia 04.11.2021 r.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska
Ewa Duda-Jordan

Poniżej skan niniejszej informacji i decyzji Prezydenta Miasta Gliwice

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-10-22 Informacja Prezydenta Miasta Knurów - skan.pdf
ilość pobrań: 291
Informacja Prezydenta Miasta Knurów - skan.pdf 70.68KB zobacz
pdf 2021-10-22 Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice - skan.pdf
ilość pobrań: 298
Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice - skan.pdf 786.87KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry