• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 02.06.2021 r. - Art. 85 ust. 3 OOŚ

4 Czerwca 2021

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.8.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 02.06.2021 r.

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA KNURÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 31.05.2021r. została wydana decyzja nr UA.0050.1.017.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami / tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art.64 ust.1 pkt 1) i 4) ww. ustawy tj.: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 03.03.2021r. znak: WOOŚ.4220.10.2021.MP.2 oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 02.03.2021r. znak: GLZZŚ.1.435.6.2021.MS można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni od 04.06.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Link do treści ww. Obwieszczenia wraz z Decyzją

Poniżej treść ww. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-06-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.06.2021r. - zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy OOŚ.pdf
ilość pobrań: 242
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.06.2021r. - zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy OOŚ.pdf 108.3KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry