• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 14.10.2021 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 14.10.2021 r.

15 Października 2021

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów
o konsultacjach społecznych projektu
Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1057), zgodnie z Uchwałą NR XXXV/436/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Knurów wraz ze zmianą przyjętą Uchwałą NR XLIII/532/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021 r.

Prezydent Miasta Knurów
OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE
projektu "Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku",

które odbędą się w terminie od 18 października 2021 r. do 22 listopada 2021 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku" zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy Knurów oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku będzie w okresie konsultacji dostępny:

 • w Wydziale Urbanistyki, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul.Niepodległości 7 ( Ratusz Miejski) w godzinach pracy urzędu miasta,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów bip.knurow.pl,
 • w serwisie informacyjnym Urzędu Miasta Knurów www.knurow.pl

Ze względu na ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów z powodu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w celu zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku w Wydziale Urbanistyki, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, należy umówić się pod nr telefonów 32 339-22-18÷20.

Jednocześnie informuję, że otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się:

 • w dniu 27 października 2021 r. o godz.16.30 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna).

Z powodu stanu epidemii należy zgłosić chęć uczestnictwa w spotkaniu pod nr telefonów 32 339-22-18÷20. Spotkanie konsultacyjne zostanie przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi,wnioski i opinie w terminie od 18.10.2021 r. do 22.11.2021 r. Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać:

 1. w formie pisemnej poprzez:
  1. formularz uwag - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów www.bip.knurow.pl , w serwisie informacyjnym Urzędu Miasta Knurów www. knurow.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów. Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: ua@knurow.pl lub pocztą na adres Urząd Miasta Knurów, ul.dr.Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów lub dostarczyć do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów ul.dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
  2. formularz uwag on-line dostępny w serwisie informacyjnym Urzędu Miasta Knurów www. knurow.pl  - FORMULARZ ON-LINE,
  3. pisemnie lub ustnie podczas spotkania konsultacyjnego.

W przypadku podania danych osobowych przy składaniu uwag, wniosków i opinii prosimy o załączenie podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych stanowiącą integralną część formularza uwag.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.

Zastępca Prezydenta
Krystyna Kostelecka

FORMULARZ ON-LINE

Poniżej:

 1. treśc ww. Ogłoszenia;
 2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku;
 3. Formularz uwag.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-10-15 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów.pdf
ilość pobrań: 315
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów.pdf 126.87KB zobacz
pdf 2021-10-15 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku.pdf
ilość pobrań: 670
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku.pdf 2.61MB zobacz
pdf 2021-10-15 Formularz uwag z klauzulą RODO.pdf
ilość pobrań: 354
Formularz uwag z klauzulą RODO.pdf 137.39KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry