• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Knurowie przy ul. (..)

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8A

9 Października 2020

PREZYDENT MIASTA KNURÓW
ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8A, oznaczonej jako działka nr 1790/1 o pow. 0,1900 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w operacie ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Knurów, arkusz mapy 21, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00143352/3.

 1. Termin i miejsce przetargu
  Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2020 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w sali sesyjnej na I piętrze.
 2. Opis nieruchomości
  Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Szpitalnej w centralnej części Knurowa, miasta leżącego w bliskim sąsiedztwie Gliwic i Rybnika (województwo śląskie) oraz przy największym węźle autostradowym w Polsce, w rejonie przecięcia się dwóch międzynarodowych szlaków komunikacyjnych - autostrady A4 i autostrady A1.
  Posiada ona bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Szpitalnej natomiast od strony Wilsona, poprzez działkę nr 1790/2 jest możliwość wjazdu na urządzony parking. Miejsca parkingowe ogólno-dostępne znajdują się wzdłuż ulicy Szpitalnej oraz na zorganizowanym przez Gminę parkingu miejskim zlokalizowanym przy tej samej ulicy. Sąsiedztwo i otoczenie stanowią: teren Szpitala Miejskiego, Urząd Miasta, punkty usługowo - handlowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz Rodzinne Ogrody Działkowe. Działka po obrysie zewnętrznym granic tworzy kształt zbliżony do prostokąta i uzbrojona jest w sieć wodociągową, energii elektrycznej, kanalizacyjną i ciepłowniczą.
  Na działce posadowiony jest czterokondygnacyjny (trzy kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna) budynek użytkowy o charakterze biurowym o pow. zabudowy 451,96 m2 oraz pow. użytkowej 1098,70 m2 (bez piwnic). Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej natomiast stropodach jest żelbetonowy i pokryty został papą. Budynek jest ocieplony styropianem i pokryty tynkiem. Wyposażony został w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizacji, teletechniczną, alarmową, monitoringu, wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania centralnego.
  W latach 2010-2011 w budynku wykonano kompleksowy remont.
  Piwnice kwalifikują się do remontu.
  Poza obrysem zabudowy teren działki w przeważającej części utwardzony został kostką brukową.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod teren usług nieuciążliwych - symbol planu Z21.4UI oraz teren komunikacji drogowej - drogę zbiorczą KDZ symbol planu Z21.4KDZ
 3. Cena wywoławcza i wadium

  Cena wywoławcza wynosi: 1.845.030,00 zł
  Wysokość wadium: 93.000,00 zł

  Należność za nieruchomość ustalona na podstawie wylicytowanej ceny w przetargu zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć do dnia 10.12.2020 r. do godziny 15:30 jak również do tego dnia należy wpłacić wadium w wymaganej wysokości.
  (za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe sprzedającego)
 4. Ogłoszenie oraz szczegółowe warunki przetargowe zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz zostały opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=33337&idmp=40&r=rwww.knurow.bip.info.pl
  Ponadto zamieszczono ogłoszenie wraz ze zdjęciami nieruchomości na portalu internetowym Otodom oraz OLX.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5 tel. +48 32 339 22 07

Podobne wiadomości:

do góry