• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Zawiadomienie Nr SR.6251.3.2021 Prezydenta Miasta Gliwice (..)

Zawiadomienie Nr SR.6251.3.2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25.07.2022 r.

28 Lipca 2022

ZAWIADOMIENIE NR SR.6251.3.2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25.07.2022 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie nałożenia na spółkę S.C. Finist sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: . ul. Rubinowa 2A, 44-121 Gliwice, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia spowodowanego działalnością tej spółki polegającą na wykonywaniu operacji lotniczych przy użyciu samolotów typu Technoavia SMG 92 o numerach rejestracyjnych HA-YDN i HA-YDM, które należą do tej spółki.
W oparciu o ww. przepis stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach, w godzinach pracy tutejszego urzędu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, tel. 32 238 54 45.
Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia należy wnieść na piśmie powołując się na znak niniejszego pisma w terminie do dnia 30.08.2022 r.
Po upływie tego terminu organ wyda rozstrzygnięcie zgodnie z zebranym materiałem dowodowym.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Naczelnika
Wydziału Środowiska
Ewa Duda-Jordan

Poniżej skan treści ww. Zawiadomienia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-07-28 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice - SKAN.pdf
ilość pobrań: 472
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice - SKAN.pdf 244.18KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry