• język migowy
  • BIP
  • EU

22 miliony dla Knurowa

25 Października 2021

Jak zapowiada strona rządowa, drogi, kolej, edukacja, obiekty sportowe - m.in. na to przeznaczone mają być pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych. Program jest częścią Polskiego Ładu i ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. Według szacunków, z Programu skorzystać ma ponad 2,7 tys. gmin i powiatów.

W gronie tym znalazła sie także i nasza gmina, która w wyniku rozstrzygnięć konkursowych otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji komunalnej w obszarze ochrony środowiska.

Knurów otrzyma 22 miliony 100 tysięcy złotych na odwodnienie terenów osiedla Wojska Polskiego I i II

W planach inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu FOCH o długości ok 1,2 km wraz z budową studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych. Zadaniu towarzyszyć będzie budowa podziemnego zbiornika retencyjnego rurowego o długości ok. 0,2 km wraz z wylotem kanalizacji deszczowej.
Prace kanalizacyjne uzupełnione zostaną przebudową nawierzchni ulicy Ułanów wraz z podbudową oraz wykonaniem chodników i miejsc postojowych.

Przewidywany całkowity koszt inwestycji oszacowany został na 26 milionów złotych, jednakże ostateczną wartość poznamy dopiero po przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

plansza graficzna z informacja o dofinansowaniu dla Gminy Knurów

Podobne wiadomości:

do góry