• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Gmina Knurów przygotuje własny projekt „Czyste (..)

Gmina Knurów przygotuje własny projekt „Czyste Powietrze”

1 Marca 2021

Walka ze smogiem, poprawa standardów energetycznych budynków, szeroko rozumiane działania wspierające indywidualnych użytkowników centralnego ogrzewania w modernizacji i wymianie urządzeń niskoemisyjnych to wyzwania, przed którymi stoi wiele gmin w Polsce.

Oprócz już funkcjonujących instrumentów finansowych, wdrażanych przez instytucje publiczne, ministerstwa czy też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak choćby program „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”, „Stop Smog”, również i samorządy terytorialne mają możliwość włączenia się z konkretną pomocą dla swoich mieszkańców.

W Gminie Knurów na podstawie Uchwały XXIII/285/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 roku wprowadzono zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Powyższy program realizowany jest ze środków budżetu Miasta Knurów, natomiast w tym roku otworzyła się szansa, ażeby pozyskać dodatkowe pieniądze z funduszy unijnych. Mowa tu o konkursie Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.1. RPO WSL 2014-2020 ,,Czyste powietrze - konkurs”, formuła grantowa.

W powyższym naborze Gmina Knurów zamierza złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie w formie grantów udzielanych właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych na wymianę kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia, w tym odnawialne źródła energii (OZE) lub podłączenie do miejskiej sieci gazowej (tam gdzie jest to technicznie możliwe).

Aktualnie przygotowywane są zasady regulaminu grantowego, konieczne jest także zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta na ten cel. Dlatego też Rada Miasta Knurów na najbliższej sesji nadzwyczajnej, w dniu 3 marca br. rozpatrzy projekty 3 uchwał, umożliwiających formalne przystąpienie do konkursu unijnego.

Radni w trybie zdalnym debatować będą m.in. nad uchwałą w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów”, a także nad uchwałą mającą na celu zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty 1 618 180,00 zł na realizację projektu unijnego w latach 2021-2023.

Wykaz wszystkich projektów uchwał na najbliżsżą sesję znajduje się tutaj

Podobne wiadomości:

do góry