• język migowy
  • BIP
  • EU

Knurów bardziej EKO

20 Lipca 2022

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, knurowscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodnej. Przyjęta uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2023 r. - LINK DO UCHWAŁY

Środki jakie można otrzymać to:

  • 4 000,- zł - na budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  • 8 000,- zł - na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków przy pomocy wylotu do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych

Dotacji podlega częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wykorzystującej technologię osadu czynnego, złoża biologicznego w środowisku sztucznym, wyposażonej w punkt kontrolno pomiarowy oczyszczonych ścieków przed wprowadzeniem ich do wód lub do ziemi.

Wsparcie finansowe przysługuje wyłącznie właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, spełniającym łącznie 2 warunki:

  1. budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny został oddany do użytku przed 1 stycznia 2007 r.;
  2. budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny położony jest na obszarze miasta, na którym nie istnieje lub na czas obowiązywania uchwały nie jest prowadzone postępowanie zmierzające do wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Podobne wiadomości:

do góry