• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Knurowscy seniorzy otrzymają fachową pomoc

Knurowscy seniorzy otrzymają fachową pomoc

30 Czerwca 2022

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 - Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że Uchwałą nr LVI/693/2022 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2022r został przyjęty Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II.

Środki na realizację działań pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Uczestnik Programu nie ponosi żadnej odpłatności z tytułu udziału w Programie.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania.
W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opieki na odległość” wraz z opaską bezpieczeństwa” wyposażoną w co najmniej trzy z następujących funkcji:
• przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej.

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie z siedzibą przy ul. Ks. A. Koziełka 2 44-190 Knurów.
Program będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r.

Adresaci programu
- mieszkańcy Gminy Knurów:
- osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
- osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie w wystarczającym stopniu zabezpieczyć im wsparcia.

Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.
Osoby zainteresowane wsparciem w formie całodobowego monitoringu tzw. teleopieki zgłaszają chęć skorzystania z tej formy pomocy do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie tel 32 335 50 00 32 441 97 52 lub mailowo na adres: ops@knurow.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie - Biuro Podawcze (parter) ul. Ks. A. Koziełka 2 lub przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.

Zgłoszenie można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj.
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-17.30
czwartek 7.30-15.30
piętek 7.30-13.30

plakat informacyjny

Podobne wiadomości:

do góry