• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

29 Września 2021

Kolejne środki z myślą o organizacjach pozarządowych, tym razem kwotę 5 000 złotych, przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu działalności hobbystycznej oraz aktywizacji mieszkańców.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2021 (Uchwała nr XXXII/401/2020 z dnia 18.11.2020r.) i obejmują:

• promocję działalności hobbystycznej
• organizację działań aktywizujących mieszkańców.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 01 listopada 2021 roku, a kończy nie później niż do 15 grudnia 2021 roku.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 22 października 2021 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 3392252 (Inspektor Krystian Pluta)
Pełną treść Zarządzenia Prezydenta Nr 351/BWP/2021 z dnia 29.09.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Knurów można znaleźć w BIP Knurów.

Podobne wiadomości:

do góry