• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

7 Kwietnia 2021

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 14 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 13.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie:

  • przyjęcia regulaminu naboru wniosków oraz realizacji projektu grantowego pn. „Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów” 

Warto zaznaczyć, że w Gminie Knurów na podstawie Uchwały XXIII/285/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 roku wprowadzono zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. 

Powyższy program realizowany jest ze środków budżetu Miasta Knurów, natomiast w tym roku otworzyła się szansa, ażeby pozyskać dodatkowe pieniądze z funduszy unijnych. Mowa tu o konkursie Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.1. RPO WSL 2014-2020 ,,Czyste powietrze - konkurs”, formuła grantowa.

W powyższym naborze Gmina Knurów zamierza złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie w formie grantów udzielanych właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych na wymianę kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia, w tym odnawialne źródła energii (OZE) lub podłączenie do sieci cieplnej lub sieci gazowej (tam gdzie jest to technicznie możliwe).

Dlatego też przygotowano projekt stosownej Uchwały Rady Miasta Knurów, na podstawie której wprowadzony zostanie regulamin naboru wniosków oraz zasady realizacji przyszłego projektu unijnego. Zanim jednak radni rozpatrzą projekt uchwały, przejdzie on procedurę konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektu uchwały na sesję Rady Miasta Knurów.

Pełna treść ogłoszenia o konsultacjach dostępna jest pod linkiem do Biuletynu Informacji Publicznej UM Knurów

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: NEWS
pdf 2021-04-07 Projekt Regulaminu naboru wniosków do projektu grantowego Czyste powietrze.pdf
ilość pobrań: 369
Projekt Regulaminu naboru wniosków do projektu grantowego Czyste powietrze.pdf 267.67KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry