• język migowy
  • BIP
  • EU

Słoneczna Gmina na półmetku

20 Października 2021

Dokładnie 5 października Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 362/BWP/2021 z dnia 04.10.2021, ogłoszony został nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”, na który Gmina uzyskała dofinansowanie unijne w wysokości 1 878 259,04 zł.

Zgodnie z założeniami projektu, wsparcie uzyskać może 170 gospodarstw domowych zlokalizowanych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Knurowa, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Ażeby jednak tak się stało, minimum 150 wnioskodawców musi zgłosić swój akces do projektu, co pozwoli osiągnąć zakładaną wartość wskaźników ekologicznych i środowiskowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji i wzrostem energii produkowanej ze źródeł odnawialnych.

Oficjalnie, według stanu na dzień 20 października 2021 r. wpłynęło tut. Urzędu 115 deklaracji, a zatem jest jeszcze szansa dla tych osób, które zastanawiają się nad złożeniem stosownego wniosku. Przypomnijmy, że nabór potrwa do 3 listopada włącznie, a wsparcie jakie można uzyskać, wynieść może nawet 11 000 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że warunkiem otrzymania dotacji jest poniesienie wydatku na fotowoltaikę i jego odpowiednie udokumentowanie dopiero po dacie podpisania stosownej umowy o powierzenie grantu pomiędzy Gminą a grantobiorcą. A te z kolei będą zawierane z mieszkańcami dopiero po zakończeniu naboru i merytorycznej weryfikacji deklaracji, co nastąpi w miesiącu listopadzie bieżącego roku.

Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin naboru oraz wzory dokumentów znajdują się w zakładce tematycznej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów pod linkiem: LINK.

Informujemy ponadto, że deklaracje należy składać bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów w godzinach jego pracy lub drogą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP. Wszelkie sprawy związane z przystąpieniem do projektu i złożeniem deklaracji, należy załatwiać bezpośrednio w knurowskim magistracie w Wydziale ds. Funduszy Strukturalnych Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, telefon kontaktowy 32/ 339 22 84 i 32/ 441 97 20. Z tytułu złożenia deklaracji Urząd Miasta nie pobiera żadnych opłat.

Podobne wiadomości:

do góry