• język migowy
  • BIP
  • EU

Słoneczna energia w Knurowie

7 Września 2022

grafika projektu słoneczna gmina knurówDobiega końca realizacja projektu grantowego „Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”. Dzięki spełnieniu przez prywatnych właścicieli domów jednorodzinnych regulaminu programu, otrzymali oni łącznie ponad 2,7 mln zł wsparcia finansowego. Stanowi to ok. 150 gospodarstw domowych, które otrzymały po ok. kilkanaście tys. zł na budowę własnych instalacji fotowoltaicznych. Warto podkreślić, że w trakcie trwania procesu formalnego projektu, udało się zwiększyć kwotę dofinansowania o 4 tys. zł, dając szansę przekazania mieszkańcom wsparcia sięgającego maksymalnie 15 tys. zł.

Dzięki wdrożeniu projektu w naszym mieście, pojawiają się wymierne, a zarazem długofalowe korzyści, takie jak poprawa jakości powietrza, czy choćby obniżenia bieżących wydatków za prąd u grantobiorców.

Warto dodać, że Gmina Knurów spełniając szereg kryteriów, których zarazem wymagała od uczestników projektu, na ten cel pozyskała dofinansowanie w kwocie blisko 2,58 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podobne wiadomości:

do góry