• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Słoneczna Gmina bez dofinansowania unijnego

Słoneczna Gmina bez dofinansowania unijnego

28 Grudnia 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który występuje jako Instytucja Zarządzająca środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPO WSL 2014-2020, przedłożył pisemne uzasadnienie powodu, dla którego knurowski projekt  ,,Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych" nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania.

Okazuje się, że wszystkiemu winien jest brak wystarczających środków finansowych, jakimi dysponuje Zarząd Województwa Śląskiego  w ramach ogłoszonego przez siebie konkursu dla poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT.

Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony wielu gmin i instytucji z naszego województwa, które miały pomysł na rozwój infrastruktury i technologii opartej na odnawialnych źródłach energii, służacej poprawie jakości powietrza, poprzez eliminację lub ograniczenie tzw. niskiej emisji.

Podczas konkursu złożono łącznie 53 wnioski, o sumarycznej kwocie dofinansowania, jak się później okazało, wielokrotnie przewyższającej zaplanowane na ten cel środki przez Zarząd Województwa.

Projekt Gminy Knurów, w ramach oceny merytorycznej dokonanej przez panel ekspertów. otrzymał 31,70 pkt, co pozwoliło na zajęcie 6 pozycji na liście 52 ocenionych projektów (1 wniosek został wycofany na prośbę wnioskodawcy). 

Pomimo uplasowania się na tak wysokim miejscu, pieniędzy starczyło jednak tylko dla 4 pierwszych projektów: w tym 1 projektu przygotowanego w formule grantowej, jako wsparcie mieszkańców w ramach słonecznej gminy, oraz 3 projektów zgłoszonych w formule niegrantowej, a polegających na wsparciu instytucji i podmiotów prawnych w budowie instalacji OZE na obiektach publicznych. 

Podobne wiadomości:

do góry