• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Zakończył się nabór wniosków w Projekcie „Słoneczna (..)

Zakończył się nabór wniosków w Projekcie „Słoneczna Gmina Knurów”

4 Listopada 2021

W dniu 3 listopada br. został zakończony nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. „Słoneczna Gmina Knurów- wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”. Do tut. Urzędu wpłynęło 170 deklaracji osób zainteresowanych otrzymaniem grantu na zakup i motaż instalacji fotowoltaicznej. Deklaracje te aktualnie podlegają procesowi weryfikacji formalnej i merytorycznej. W najbliższym czasie Gmina Knurów przystąpi do podpisywania umów o udzielenie grantu. Po podpisaniu umów z wszystkimi grantobiorcami, którzy zakwalifikowali się do projektu Gmina Knurów zobowiązana jest przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zestawienie tych umów wraz z odwzorowaniem cyfrowym każdej z umów. Po podpisaniu umów przez grantobiorców przystapią oni do realizacji przedsięwzięć w swoich gospodarstwach domowych. Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru wniosków i uczestnictwa w projekcie grantowym realizacja zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych przez Grantobiorców musi nastąpić w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy o powierzenie grantu. Ostateczny termin zakończenia rzeczowego Projektu nastąpi do dnia 30.09.2022 r.

Podobne wiadomości:

do góry